Back

ⓘ Chū-jiân soán-te̍k. Chū-jiân sóan-te̍k, khah thoân-thóng ê hoan-e̍k kiò thian-te̍k, sī chi̍t khóan kòe-têng, tī chit-ê kòe-têng tiong, in-ūi seng-bu̍t siⁿ-thòaⁿ ..
Chū-jiân soán-te̍k
                                     

ⓘ Chū-jiân soán-te̍k

Chū-jiân sóan-te̍k, khah thoân-thóng ê hoan-e̍k kiò thian-te̍k, sī chi̍t khóan kòe-têng, tī chit-ê kòe-têng tiong, in-ūi seng-bu̍t siⁿ-thòaⁿ ê sêng-kong kap sit-pāi, chō-sêng chi̍t kóa ûi-thôan sèng-chit tī kò-thé-kûn lāi-bīn ê pí-lu̍t chin-ka ia̍h sī kiám-chió.

Chū-jiân sóan-te̍k chit-ê khài-liām sī Charles Darwin só͘ thê-chhut, sī seng-bu̍t chìn-hòa ê chú-iàu ki-chè mechanism. 20 sè-kí ê kho-ha̍k-ka chiong Darwin ê chū-jiân sóan-te̍k khài-liām kap Gregor Mendel ê ûi-thôan kui-lu̍t thóng-ha̍p chhut hiān-tāi ê chìn-hòa lí-lūn.

                                     

1. Goā-pō͘ liân-kiat

  • The Origin of Species by Charles Darwin - Charles Darwin tùi chū-jiân sóan-te̍k ê kái-soeh.
  • Natural Selection - Berkeley Tāi-ha̍k ê kàu-ha̍k bāng-ia̍h.