Back

ⓘ Ali. Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Abī Ṭālib sī Islam-kàu sian-ti Muḥammad ê kiáⁿ-sài kiam piáu sió-tī, tùi 656 nî kàu 661 nî kî-kan thóng-tī tong-sî ê Islam tè-kok Rashi ..
                                               

Ali Pur

                                               

Chah-e Dad Ali

Chah-e Dad Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rudbar-e Jonubi Kūn Jazmurian Koān Kuhestan Hiong ê chng-thâu.

                                               

Boneh-ye Mohammad Ali

Boneh-ye Mohammad Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Khuzestan Séng Andika Kūn Chelo Koān Chelo Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Deh-e Ali (Kuhbanan)

Deh-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Kuhbanan Kūn Tiong-iong Koān Javar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                               

Bir Kasdali

Ali
                                     

ⓘ Ali

Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Abī Ṭālib sī Islam-kàu sian-ti Muḥammad ê kiáⁿ-sài kiam piáu sió-tī, tùi 656 nî kàu 661 nî kî-kan thóng-tī tong-sî ê Islam tè-kok Rashidun Khalifah-kok.

Omar Ali Saifuddin 3-sè
                                               

Omar Ali Saifuddin 3-sè

Omar Ali Saifuddien 3-sè sī Brunei ê sultan, chāi-ûi kî-kan sī 1950 nî 6 goe̍h 4 ji̍t kàu 1967 nî 10 goe̍h 4 ji̍t.

                                               

Gowduiyeh Mirza Ali

Gowduiyeh Mirza Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Zarand Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Khak Hiong ê chng-thâu.

                                               

Tolombeh-ye Ali Hoseynzadeh

Tolombeh-ye Ali Hoseynzadeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Bam Kūn Tiong-iong Koān Kork and Nartich Hiong ê chng-thâu.

Qayed Ali
                                               

Qayed Ali

Qayed Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Isfahan Séng Semirom Kūn Padena Koān Padena-ye Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 17 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

Ali Palang
                                               

Ali Palang

Ali Palang sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Razavi Khorasan Séng Bardaskan Kūn Anabad Koān Doruneh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 24 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                               

Tolombeh-ye Ali Asadi

Tolombeh-ye Ali Asadi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Rafsanjan Kūn Koshkuiyeh Koān Koshkuiyeh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mowtowr-e Ali Amiri

Mowtowr-e Ali Amiri sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Manujan Kūn Tiong-iong Koān Qaleh Hiong ê chng-thâu.

                                               

Tolombeh-ye Ali Rahbar

Tolombeh-ye Ali Rahbar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Kerman Séng Narmashir Kūn Tiong-iong Koān Posht Rud Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh-ye Mohammad Ali Asgari

Mazraeh-ye Mohammad Ali Asgari sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong-iong Koān Fathabad Hiong ê chng-thâu.

                                               

Mazraeh-ye Ali Qoli Sadiqi

Mazraeh-ye Ali Qoli Sadiqi sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān Zirab Hiong ê chng-thâu.