Back

ⓘ Timur sī Tu̍t-koatBông-kó͘ hē ê cheng-ho̍k-chiá, kiàn-li̍p liáu thóng-tī Pho-su kap Tiong-a tē-khu ê Timur Tè-kok. I mā sī Timur ông-tiâu ê khai-ki-chó͘. I ê āu ..
Timur
                                     

ⓘ Timur

Timur sī Tu̍t-koat/Bông-kó͘ hē ê cheng-ho̍k-chiá, kiàn-li̍p liáu thóng-tī Pho-su kap Tiong-a tē-khu ê Timur Tè-kok. I mā sī Timur ông-tiâu ê khai-ki-chó͘.

I ê āu-tāi Babur ji̍p-chhim liáu Ìn-tō͘, tī hia koh kiàn-li̍p khí Mogul Tè-kok.